“TryMyCar Saugiai” įrangos ir
paslaugos teikimo nuostatos ir sąlygos

Puslapis paskutinį kartą buvo atnaujintas 2021-06-14

Šios nuostatos ir sąlygos taikomos TryMyCar Savininkams, kurie naudojasi Platformos Paslaugomis naudodami TryMyCar teikiamą TryMyCar Saugiai programinę įrangą. Visi nepaaiškinti terminai reiškia tuos pačius terminus kurie yra nurodyti Paslaugų teikimo taisyklėse.

TryMyCar Saugiai įranga

Bendrovė Savininkams gali pasiūlyti išsinuomoti TryMyCar Saugiai įrangą, kuri būtų įmontuota į Jūsų automobilį prieš pateikiant jį į Platformą rezervacijai. Jūs negalite savavališkai išmontuoti, pakeisti ar kitaip modifikuoti įmontuotą įrangą be TryMyCar sutikimo. Nors įranga įmontuota Jūsų automobilyje, ji išlieka TryMyCar nuosavybe.

Naudojimosi sąlygos

Montavimas

Jūs sutinkate, kad norint pasinaudoti „TryMyCar Saugiai“ paslauga būtinas papildomos įrangos įmontavimas į Jūsų automobilį. Įrangą ir jos montavimą gali atlikti tik Bendrovės patvirtinti įrangos tiekėjai ar montavimo paslaugas atliekantys Bedrovės partneriai. Jeigu įmontuota įranga yra išmontuojama iš Jūsų automobilio Jūs privalote nedelsiant informuoti Bendrovę, net ir tais atvejais kai išmontavimo darbus atlieka autorizuoti įrangos tiekėjai ar Bendrovės partneriai.

Jeigu dėl nenumatytų gedimų ar netinkamo įrangos veikimo Jūs susiduriate su sunkumais užvesti ar kitaip naudotis savo automobiliu Jūs privalote nedelsiant kreiptis į Bendrovę. Jokie taisymo darbų ar kitų veiksmų išlaidos, kurios bus patirtos nesuderinus su Bendrove nebus apmokėtos.

Jūs sutinkate, kad įrangos nuomos, montavimo ir išmontavimo darbams bus pritaikyti vienkartiniai montavimo įkainis bei mėnesinis naudojimo įkainis kaip nurodyta TryMyCar kainoraštyje.

Įkainiai ir įrangos gražinimas

Viso naudojimosi Paslauga periodo metu Jūsų Paskyroje pateikta mokėjimo priemonė turi būti galiojanti.

Jūs privalote mums pranešti apie: (a) ketinimą nebesinaudoti Paslauga; (b) automobilio perleidimą kitam asmeniui ir sutinkate, kad prieš perleidžiant automobilį Jūs privalote išmontuoti įrangą pasitelkdami Bendrovės nurodytus tinkamus įrangos montavimo partnerius ir gražinti įrangą Bendrovei. Negrąžinus įrangos, Savininkui bus taikomi visi įrangos naudojimo įkainiai.

Jeigu įranga nėra gražinama praėjus mėnesiui po automobilio pašalinimo iš Platformos, Savininkas sutinka sumokėti Bendrovei 250EUR mokestį už negrąžintą įrangą. Ši nuostata taikoma visais atvejais įskaitant ir atvejus, kai automobilis yra pažeidžiamas autoįvykio metu ar Savininkas praranda automobilio kontrolę. Jeigu Savininkas negrąžina įrangos ir nesumoka nurodyto mokesčio už įrangos negrąžinimą, Savininkas sutinka, kad Bendrovė turi teisę surasti automobilį, į jį patekti ir išmontuoti jai nuosavybės teise priklausančią įrangą. Visi su šiais veiksmais Bendrovės patirti kaštai yra Savininko atsakomybė.

Bendrovės įsipareigojimai

Bendrovė įsipareigoja pateikti tinkamą įrangą Jūsų automobiliui, kuri nepaveiks naudingųjų automobilio savybių. Jeigu dėl nenumatytų priežasčių įranga taps netinkama naudoti ne dėl Jūsų veiksmų ar neveikimo, Bendrovė pakeis įrangą Jūsų automobilyje savo kaštais.

Automobilio duomenys

„TryMyCar Saugiai“ įrangos renkami duomenys gali būti panaudoti autoįvykio priežasčiai nustatyti. Jūs privalote išsaugoti šiuos duomenis ir juos pateikti teisėsaugai jeigu jie kreiptųsi į Jus.

Kaip Savininkas Jūs galite matyti kai kuriuos automobilio panaudojimo duomenis. Šių duomenų Jūs negalite atskleisti jokiems tretiesiems asmenims ar bandyti jais pasinaudoti siekdami asmeninės naudos.