Privatumo politika

1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau –- Privatumo politika) skirta visiems interneto svetainės www.trymycar.com (toliau – Svetainė) lankytojams, UAB „Nuomos sistema“ (juridinio asmens kodas 305239605, registracijos adresas Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius) (toliau – Nuomos sistema arba Mes) paslaugų gavėjams, prekių įgijėjams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Nuomos sistema socialinės žiniasklaidos paskyrose, bei asmenims, sutikusiems gauti Nuomos sistema tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, taip pat asmenims, dalyvaujantiems renginiuose. Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis aukščiau išvardinti asmenys.

Mes rūpinamės Jūsų privatumu, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2018-06-30 Nr. XIII-1426) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Būtinai skirkite laiko Privatumo politikos peržiūrėjimui ir kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais.

Kai Jūs lankotės Svetainėje, užsisakote svetainėje siūlomas paslaugas, atliekate aktyvius veiksmus Nuomos sistema socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad Nuomos sistema su Jumis susisiektų ir (ar) teiktų rinkodaros medžiagą, Mes laikysime, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika.

2. Apie mus

Mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytojo paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu info@trymycar.com arba turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinęs telefonu +370 625 13762.

Atkreipiame dėmesį, kad paspaudę aktyvias nuorodas Mūsų svetainėje, Jūs galite būti nukreipti į kitas svetaines, kuriose duomenis gali tvarkyti ir kiti duomenų valdytojai, todėl visuomet rekomenduojame susipažinti su svetainės, kurioje lankotės, privatumo politika.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, transporto priemonės valstybinį numerį, kurią apie Jus Nuomos sistema renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Nuomos sistema nurodytų tikslų. Informaciją Jūs pateikiate naršydami svetainėje, bendraudami su Mumis el. paštu ar per pokalbių skiltį interneto svetainėje, užpildydami registracijos ar užklausų formas Mūsų svetainėje.

Asmens duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Nuomos sistema socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. Kodėl ir kaip renkame bei naudojame Jūsų asmens duomenis?

Nuomos sistema yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Nuomos sistema per Nuomos sistema paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • su mumis susisiekusius asmenis (el. paštu, telefonu ar per pokalbių skiltį interneto svetainėje);
 • asmenis, kurie registruojasi Mūsų naujų paslaugų ir (arba) riboto rato paslaugų testavimui;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Mūsų interneto svetainių lankytojai

Kai lankotės šioje interneto svetainėje, duomenys apie Jūsų naršymą svetainėje ir kt., yra renkami naudojantis slapukais.

Nuomos sistema naudoja būtinuosius / techninius slapukus, kad galėtų užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir (ar) kitus trečiųjų šalių slapukus, kad galėtų gerinti jūsų naršymo patirtį (t. y. atsižvelgti į jūsų poreikius, nuolat tobulinti svetainę ir teikti pasiūlymus, atitinkančius jūsų interesus).

Duomenys, gaunami panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami (tvarkomi) vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu (išskyrus būtinieji slapukai). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti svetainės Slapukų Politikoje .

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate komunikuodami su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), Numos sistema valdo kartu su konkretaus socialinio tinklo valdytoju (socialinio tinklo platformoje).

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Tam, kad galėtume tinkamai atstovauti ir didinti Nuomos sistema paslaugų žinomumą viešoje erdvėje, administruojame šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Socialinio tinklo paskyroje pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu.

Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys bus tvarkomi socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos yra nustatomos platformos valdytojo. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir (ar) tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenys, renkami su mumis susisiekus

Mūsų interneto svetainėje pateikti kontaktai, kuriais galite su mumis susisiekti, norėdami pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis ar pasikonsultuoti jums rūpimais klausimais. Visus Jūsų pranešimus priimsime, peržiūrėsime ir pateiksime atsakymus.

 • Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą ir (ar) pridedamus dokumentus. Šie duomenys bus tvarkomi Jūsų paklausimų administravimo ir (ar) pasirengimo sutarties sudarymui, sutarties vykdymui. Komunikacija su Jumis bus tvarkoma iki pilno paklausimo išnagrinėjimo ir saugoma 3 mėnesius nuo išnagrinėjimo dienos arba pilno sutarties įvykdymo ir saugoma 10 metu, kartu su sutartimi ir kitais dokumentais (t. y. sutartis ir apskaitos dokumentai).
 • Jei su mumis susisieksite per pokalbių skiltį interneto svetainėje, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei susirašinėjimo. Šie duomenys bus tvarkomi Jūsų paklausimų administravimo ir (ar) pasirengimo sutarties sudarymui, sutarties vykdymui. Komunikacija su Jumis bus tvarkoma iki pilno paklausimo išnagrinėjimo ir saugoma 2 mėnesius nuo išnagrinėjimo dienos arba pilno sutarties įvykdymo ir saugoma 10 metu, kartu su sutartimi ir kitais dokumentais (t. y. sutartis ir apskaitos dokumentai). Atkreipiame dėmesį, kad pokalbių skiltyje galite bendrauti ir nepateikdami šios informacijos.
 • Jei su mumis susisiekiate telefonu (prieš pokalbio įrašymą Duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą), Jums sutikus pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 6 mėnesius, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti (valdyti) ir pateikti Jums atsakymą. Minėtus asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate susisiekdami su mumis el. paštu ir (ar) tęsdami pokalbį telefonu. Jeigu bendravimas bus skirtas sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tuomet asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti su duomenų subjektu sudarytą sutartį.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu, todėl neužmirškite pranešti Mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Asmens duomenys, renkami apie naujų paslaugų ir (arba) riboto rato paslaugų testavimo vartotojus

Jums nusprendus išbandyti Mūsų riboto rato paslaugų testavimą, paprašysime Jūsų mums pateikti savo asmens duomenis. Tokie asmens duomenys apima vartotojo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir mokėjimo duomenis, kuriuos privalome surinkti norėdami sudaryti su Jumis sutartį ir perduoti Jums automobilį. Taip pat paprašysime mums parodyti savo asmens identifikavimo dokumentą, vairuotojo pažymėjimą, civilinės atsakomybės ir/arba kasko draudimo sutartį. Šią Jūsų informaciją tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma).

Jūsu sutikimu galime paprašyti gauti duomenis apie jus iš trečiųjų šalių registrų. Tokiu atveju apie prašomų gauti duomenų apimtį būsite informuoti atskirai.

Jei paslaugų bandymui registruojatės įmonės vardu, tačiau nesate asmuo, įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Mums taip pat būtina žinoti Jūsų vardą, pavardę, adresą (jei šie duomenys nesutampa su paslaugos gavėjo duomenimis), kontaktinius duomenis, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą (jei aktualu).

Šią informaciją naudosime, kad galėtumėme valdyti ir administruoti Nuomos sistema vystomą automobilių dalinimosi platformos procesus bei mūsų santykius su Jumis, pavyzdžiui, susisiekti su Jumis telefonu elektroniniu paštu ar per socialinius kanalus ir pranešti, kada ir koks dalinimosi platformos funkcionalumas veikia ar pradės veikti netrukus, pakviesti Jus išbandyti atskirą platformos funkcionalumą, informuoti apie Jūsų norimo išsinuomoti ar išnuomoti automobilio išnuomojimą ir paruošimą perdavimui ar pristatymui į atitinkamą veiklos vykdymo vietą, priminti apie nuomos paslaugos pradžią ir (arba) pabaigą, susisiekti nuomoto automobilio autoįvykio ar kitokios žalos administravimo tikslais.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

Asmens duomenys, renkami užsakant tiesioginę rinkodarą

Jei sutikote gauti Mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį individualizuotai (automatizuotais sprendimais (profiliavimu)) paremtai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaikraštį.

Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Duomenų valdytojai dalinsis su visais savo klientais.

Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, automatizuotų sprendimų (profiliavimo) pagalba Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Duomenų valdytojų salonuose, el. paštu, telefonu, naršant Duomenų valdytojų tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Duomenų valdytojų paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Duomenų valdytojų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai.

Su Jumis Duomenų valdytojai gali susisiekti ir be aukščiau nurodyto sutikimo, jei siūlomos Duomenų valdytojų prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju Duomenų valdytojai Jums sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.

Mūsų naujienlaikraštis bus siunčiamas nuo Duomenų valdytojo, tačiau Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaikraštį. Duomenų (el. pašto adreso adresas ir telefono numeris) tvarkymo Jūsų sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.) saugojimo terminas: 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas. Tiesioginės rinkodaros pranešimų galite atsisakyti, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@trymycar.com arba paspaudę nuorodą, esančią naujienlaikraščio apačioje.

6. Asmens duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys perduodami tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Mūsų veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, todėl mes galime atskleisti / perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) ar kitiems Mūsų partneriams, jei tik toks perdavimas reikalingas privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

 • informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
 • asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba trečiųjų asmenų interesus (pvz., užkirsti kelią sukčiavimui);
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pvz., jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);
 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia duomenų tvarkymo paslaugas, t. y. duomenų tvarkytojams. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus;
 • informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

7. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Suprantame, kad savo asmens duomenis mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų vidinių saugumo priemonių:

 • užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;
 • prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;
 • sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;
 • stebime prieigą prie asmens duomenų;
 • esame įdiegę kitas organizacines ir technines saugumo priemones.

8. Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: (1) prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją; (2) prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys; (3) prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys; (4) prašyti perkelti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu; (5) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p.); (6) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI).

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

Mes siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite sužinoti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome, Jūs turite teisę su jais susipažinti ir gauti jų kopiją.

Teisė ištaisyti savo asmens duomenis ir (ar) apriboti jų naudojimą.

Mes siekiame, kad visi tvarkomi asmens duomenys būtų pilni ir tikslūs, bei dėl jų netikslumo nepatirtumėte jokių nepatogumų. Todėl, pastebėję, jog naudojame nepilnus ir (ar) netikslius Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pranešti, kad mes juos ištaisytume, tačiau tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti šią informaciją.

Taip pat, galite prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą, tam tikram laikotarpiui, kai: (1) reikia įsitikinti Jūsų asmens duomenų tikslumu (pateikus pretenzijas dėl duomenų tikslumo); (2) vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas (rinkimas, naudojimas) yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; (3) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau jie gali būti reikalingi, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; (4) reikia nustatyti, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Jums pasinaudojus savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo).

Matydami, jog naudojame nepilnus ir (ar) akivaizdžiai neteisingus Jūsų asmens duomenis, Mes (savo iniciatyva) galime apriboti jų naudojimą ir (ar) kreiptis į Jus dėl minėtų duomenų ištaisymo.

Teisė ištrinti savo asmens duomenis.

Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, bei nerinkti ir (ar) nenaudoti perteklinių Jūsų asmens duomenų. Todėl, Jūs galite prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau, tokia Jūsų teisė nėra absoliuti, tad Jūsų duomenis galėsime ištrinti tik jeigu: (1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (2) Jūs atšaukėte savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir Mes neturime jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui; (3) Jūs išreiškėte prieštaravimą (nesutikimą) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti tokius Jūsų duomenis; (4) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (5) tokie asmens duomenys turi būti ištrinti (t. y. negali būti renkami, naudojami ar saugomi) laikantis Mums taikomos, tesiės aktais nustatytos teisinės prievolės.

Duomenų ištrynimas naudojantis TryMyCar mobiliąją programėle

 1. Atsidarę TryMyCar mobiliąją programėlę - prisijunkite suvesdami savo tel. nr.
 2. Prisijungus, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite "Nustatymai" ikoną. Atsivers profilio nustatymų meniu.
 3. Profilio nustatymuose slinkite iki pat apačios, kur bus mygtukas "Ištrinti mano paskyrą".
 4. Paspaudus mygtuką prasidės profilio/asmens duomenų trinimo procesas.

Teisė perkelti savo asmens duomenis.

Mes siekiame suteikti Jums, Jūsų asmens duomenų kontrolę bei užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą. Todėl, Jūs galite prašyti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis būtų pateikiami Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma). Ši teisė taip pat nėra absoliuti, todėl gali būti įgyvendinama tik, jeigu: (1) toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., 9 str., 2 d., a) p.) arba sutartimi (pagal Reglamento 6 str. 1 d. b) p.); (2) kai šios teisės įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir (ar) atšaukti savo duotą sutikimą.

Mes siekiame suteikti Jums galimybę kontroliuoti savo asmens duomenis. Todėl, Jūs galite bet kuriuo metu, išreikšti savo prieštaravimą (nesutikimą) dėl konkrečių Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Mūsų teisėtu interesu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. f p.), įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Nepaisant to, Mes galime ir toliau tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis, jeigu galime įrodyti, kad šie duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų (duomenų subjekto) interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Tokiu atveju, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Taip pat, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., arba Reglamento 9 str. 2 d., a) p.), Jūs galite bet kuriuo metu, atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokios asmens duomenų tvarkymo.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (VDAI).

Mes visuomet siekiame atsakyti į Jums kylančius klausimus ir (ar) išspręsti problemas, kylančias dėl asmens duomenų tvarkymo, bei rasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą, todėl turint klausimų ir (ar) nusiskundimų Mūsų asmens duomenų apsauga, raginame kreiptis tiesiogiai į Mus, el. paštu: info@trymycar.com, arba telefonu: +370 625 13762>. Jeigu nesutinkate su Mūsų pateiktais atsakymais ir (ar) pasiūlytais sprendimais bei ir toliau manote kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštu: ada@ada.lt).

9. Jūsų teisių įgyvendinimas.

Aukščiau nurodytas savo teises, Jūs galite įgyvendinti šiais būdais: (1) teikiant Mums rašytinį prašymą asmeniškai (UAB Nuomos Sistema), paštu ir (ar) per atstovą ar adresu: Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius; (2) teikiant Mums prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. el. paštu: info@trymycar.com.

Tam, kad galėtume priimti ir įgyvendinti Jūsų prašomas duomenų subjekto teises, pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Nuomos sistema darbuotojui – kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį – kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu – jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

10. Baigiamosios nuostatos.

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus šiame trumpame pranešime yra labai sudėtinga. Nepaisant to, Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų tvarkymo procesams.

Jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Visuomet galite kreiptis į Mus el. paštu info@trymycar.com arba paskambinę telefonu: +370 625 13762.

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus papildomai informuojami nebūsite, t. y. atnaujinta Privatumo politikos redakcija bus paskelbiama Svetainėje. Todėl, rekomenduojame ir raginame Jus periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-16.